Skip to main content

Nyheder

Drone Camp 2024

Ved sidste års generalforsamling foreslog Peter om man skulle prøve at lave en alternativ træningslejr, hvor man fik en dronepilot med på banen, så man kunne filme træningen, og efterfølgende bruge optagelserne til debrief og til at lure teknikker, trim osv.

Der var bred opbakning til at det kunne være et spændende koncept, og effektiv som Peter er, fik han banket det hele på benene til forårs opstart i 2024.

Vejrguderne var ikke rundhåndede med temperaturene, og lørdag formiddag sparede de også på vinden.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Der afholdes generalforsamling ifm. klassemesterskabet lørdag den 18. maj ved Sail Extreme i Kerteminde.

Dagsorden er:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Årsregnskab + aktuel konto stand.
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.
5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant.
7) Vedtægter og klasseregler.
8) Indkomne forslag.
9) Eventuelt. 

Drone Camp 2024

Drone Camp 2024 er en ny type træningsevent for A-cat´s, hvor vi vil lave et antal træningssejladser, der vil blive filmet med drone. Om aftenen, vil vi lave den store analyse af dagens begivenheder:-)

Banen:
Vi sejler en op/ned bane. Startlinie mellem to bøjer. Topmærke, Gate - samme som mållinien.
Vi sejler 1 eller 2 omgange. Træneren informerer løbende.

Trapez afstemning

Ved seneste afstemning om klassereglerne, hvor man skulle vælge om vi skulle tilføje en regel som tillader alle slags trapezanordninger og ikke kun dem med hurtigudløser, blev det et massive ja.

Så når ændringen er godkendt af World Sailing, vil det fortsat være tilladt at anvende dit normale trapezbælte, som ellers ville være gjort ulovligt pr. 1/1-2025.

Se mere her: https://a-cat.org/node/3688

Årsranglisten 2023

Selv om vores herboende belgiske venner Astrid og Wim forlod landet, og dermed også ranglisten, voksede ranglisten i 2023 fra 10 til 11 deltagere. Det skyldes to nye danske sejlere i flokken (Anders og Jesper) og også at Morten vendte tilbage efter et par års fravær fra listen.

Spændende ny udvikling

Det ser ud til at DNA og Mischa er i gang med et spændende nyt udviklingsprojekt sammen med Shapewave om at udvikle en oppustelig "soft wing" til A-Cat.

Interessant om det kommer til at fungere, være alsidig nok, håndterbart og betalbart :-)