Skip to main content

Referat fra generalforsamlingen 2024

1) Valg af dirigent.
Thomas blev valgt og konstanterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2) Formandens beretning.
Nye medlemmer Mogens Høgstbro
Forladt klassen Lars Schrøder

Ranglisten 2023 - 11 sejlere, Thomas vandt for 18. gang, fulgt af Christian og Peter.

VM 2023 Bedste dansker Tom - nr 11

VM 2024 6 danske både tilmeldt - Eli, Tom, Jan, Thomas, Frederik og Christian. Tænker også Peter kommer på.
Pt den største foiler nation på deltagerlisten

3) Årsregnskab + aktuel konto stand.
Budgettet er tidligere offentliggjort, aktuel konto stand er 26.375 kr.

4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.
Samme kontingent som hidtil blev vedtaget.

5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
Christian Nygaard modtog genvalg som formand.
Thomas Paasch modtog genvalg som næstformand.
Eli Schrøder blev valg som ny kasserer.

6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant.
Jan Saugman blev ny revisor.
Anders Geert Jensen blev ny revisor suppleant.

7) Vedtægter og klasseregler.
Intet nyt

8) Indkomne forslag.
Ingen

9) Eventuelt. 
Vi arbejder på en træningssamling 24.-25. August.
Stor tak til Tom Bøjland for hans arbejde i DAA bestyrelsen gennem årene.