Skip to main content

Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Generaforsamlingen finder sted den 11/9 i Skovshoved (til Danish Open/Vessel & Wett Cup)

Dagsorden finder I her.

1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. 
3) Årsregnskab + aktuel konto stand. 
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent. 
5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. 
6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant. 
7) Vedtægter og klasseregler. 
8) Indkomne forslag. 
9) Eventuelt  

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 28/8.

EM 2022 på Garda

EM 2022 bliver afholdt i Arco på Gardasøen fra den 12. september til den 16. september 2022.

Det vil være et EM med begrænsning på max 100 deltagere. Med de gængse regler og vores nuværende medlemstal, vil det betyde at Danmark som udgangspunkt får tildelt 2 pladser. Der er dog stor chance for at der vil være ledige pladser fra lande som USA of AUS, som næppe vil bruge alle deres pladser, som vi kan søge om, hvis der er flere end 2 der gerne vil afsted.

Årsranglisten 2020

Så er 2020 pandemi årsranglisten klar - og det er noget af en tynd kop te.

Aldrig før er det sket at ingen har deltaget i mere end 2 stævner på en sæson, men vi kan dog glæde os over at antallet af deltagere på listen er gået fra 10 sidste år til 11 i år. Jeg tænker der er flere der var sultne efter at kapsejler lidt, mens det var muligt.

Kapsejladssæsonen startede først i august måned, og med et begrænset antal stævner til rådighed, var der ikke plads til slinger i valsen. 

Highlander Cup / DM

Endelig kom vi igang - Årets første stævne I A-Cat i Danmark var den legendariske Highlander Cup - Igen i år arrangeret af KDY, der med investering i et større antal Waspz´s og foreløbigt 2 foiling stævner i kalenderen har lagt sig i spidsen for at udvikle foilingen i Danmark.

I ventetiden har A-cat folket brugt tiden på at teste nyt grej, bygge om, øve nye discipliner (upwind foiling i en A er "the shit")

Referat fra generalforsamlingen 2020

Årets generalforsamling blev afholdt på Skovshoved havn i forbindelse med Highlander Cup den 8 august 2020. Og som traditionen byder, blev  generalforsamlingen afholdt i bragende solskin.

Bo bød velkommen, og overlod straks roret til Lars Schrøder, der blev indstillet og straks valgt til dirigent. 

1) Valg af dirigent.
Lars konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 

2) Formandens beretning. 
Derefter fortsatte Bo med formandens beretning. 

Generalforsamling 2020

Generaforsamlingen finder sted den 8/8 kl, 19 i Skovshoved (til Danish Open/Highlander Cup)

Dagsorden finder I her.

1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. 
3) Årsregnskab + aktuel konto stand. 
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent. 
5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. 
6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant. 
7) Vedtægter og klasseregler. 
8) Indkomne forslag. 
9) Eventuelt  

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 25/7.

Træning i Gamborg fjord

For at dulme de værste kapsejladsabstinenser i denne Corona-tid, var der arrangeret et træningsarrangement i Gamborg fjord 27.-28. juni.

Vi var 5 både til Champangnesejlads lørdag. Der var absolut fladt vand - maks bølgehøjde på 2,7 cm, høj solskin og en dejlig konstant 8-12 knobs brise. Helt fantastisk.