Skip to main content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Der afholdes generalforsamling ifm. klassemesterskabet lørdag den 18. maj ved Sail Extreme i Kerteminde.

Dagsorden er:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Årsregnskab + aktuel konto stand.
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.
5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant.
7) Vedtægter og klasseregler.
8) Indkomne forslag.
9) Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse forslag optages på dagsordenen.

 

/Bestyrelsen