Skip to main content

Highlander Cup

Stævne by
Skovshoved
Start dato
Antal startende
12.00
Vinder points
6.00
Tællende sejladser
4.00
Rangliste Points
1.20
End Date

Referat fra generalforsamlingen

1. Lars Schrder blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab
Beholdning 29.000

4. Budget og kontingent
Tom/ Ingen planer om større investeringer.
Best indstiller uændret kontingent - vedtaget

5. Valg
Bo enstemmigt valgt som ny formand
Tom kasserer
Morten menig Bestyrelsesmedlem


6. Bo Erhard er genvalgt som revisor

7. Vedtægter klasseregler
Thomas - Nyt målerbrev med flere mål
Måske forslag om at man skal kvalificere sig til at stille op. Bliver nok ikke til noget

Subscribe to