Regler for sejlnummertildeling

Når en ny båd, eller en båd der importeres fra udlandet, bliver målt i Danmark for første gang og får udsted et dansk målebrev, vil den blive tildelt det næste ledige sejlnummer.
En båd der bliver solgt vil beholde det sejlnummer den har fået tildelt i sit første danske målebrev. Sejlnummeret følger båden.
Hvis et medlem af DAA ønsker et specielt sejlnummer, kan dette erhverves for 500,- kr., under forudsætning af at det ikke allerede er tildelt til en anden.
Et ønske sejlnummer der er købt vil tilhøre sejleren, så længe denne ønsker det eller indtil denne ikke længere er medlem af DAA.
Hvis en sejler har købt et ønske sejlnummer , kan han/hun beholde det ved udskiftning af båden (dette ændre regel 1 og 2). Den nye ejer vil da få tildelt et nyt nummer svarende til proceduren i regel 1 og 2.
En sejler kan ikke have mere end ét ønske sejlnummer ad gangen.
Sejlere kan ikke sælge ønskesejlnumre til hinanden.
Hvis to sejlere ønsker at købe det samme sejlnummer, vil den der bad om det først få lov at købe det. Hvis det ikke kan afgøres, vil den der ligger bedst placeret på ranglisten få lov at købe sejlnummeret.
Købte numre


DEN 1Thomas Paasch
DEN 2Tais Thomsen
DEN 7Bo Ehrhardt
DEN 8Christian Nygaard
DEN 9Jørgen Skov Hansen
DEN 13Lars Schrøder
DEN 111Morten Kohlenberg