Skip to main content

Ranglisteregler

GYLDIGHED

 1. Ranglisten påviser den enkelte sejlers præstation i klassen.
 2. Årsranglisten viser aktiviteten i A-Cat klassen, og vil være en del af vurderingsgrundlaget for, om en klasse kan opfylde Dansk Sejlunions "Statutter for DM i sejlsport", og dermed få mulighed for at søge om afholdelse af officielle Danmarksmesterskaber.
 3. Den til enhver tid aktuelle rangliste danner grundlag for udtagelse til mesterskaber og andre stævner med et begrænset antal forkvalificerede pladser.
 4. Herboende udenlandske medlemmer vil også indgå i ranglisten.
 5. For at herboende udenlandske sejlere kan udtages til stævner med begrænset antal forkvalificerede deltagere, og dermed bruge DAA's pladser, skal de have sejlet med et af DAA tildelt sejlnummer i de stævner de har optjent deres ranglistepoints.

Den til enhver tid aktuelle rangliste danner ligeledes grundlag for tildeling af det tilskud fra DS, som måtte være opnået til deltagelse i internationale sejladser.

BEREGNING

 1. Beregningen af ranglistepoint sker ved anvendelse af formlen, som er angivet sidst i disse regler, og rækkefølgen fremkommer ved udregning af gennemsnittet for de 3 højest opnåede pointtal. Har en rorsmand sejlet mindre end 3 ranglistestævner, dog mindst ét gyldigt, vil de opnåede pointtal ligeledes blive delt med 3.
 2. Ranglisten bliver beregnet på årsbasis. Stævner, som er under afvikling på skæringsdatoen, vil blive regnet med.
 3. Årsranglistens skæringsdato er den 30. nov., og listen udkommer omkring årsskiftet.
 4. For den aktuelle rangliste er skæringsdatoen 26 uger før begyndelsen af et stævne med begrænset antal forkvalificerede pladser og/eller et stævne, hvortil der kan opnås økonomisk støtte. Beregningen sker fra skæringsdatoen og 12 måneder bagud.
 5. Opnåede ranglistepoint bliver kun tildelt rorsmanden om bord.
 6. I tilfælde af pointlighed, vinder den med den højeste enkelte score. Hvis det ikke kan afgøre det, ses der på hvem der har højst gennemsnit af 4 stævner, 5 stævner etc., indtil der findes en forskel.

RANGLISTESTÆVNER

 1. Et stævne kan kun få status som ranglistestævne, hvis det er udskrevet som: - mindst 3 sejladser på minimum 2 dage. Det er også et krav, at der mindst er tilmeldt og i én sejlads er startet 5 både
 2. For at en sejlads er gældende, kræves at mindst én båd har fuldført.
 3. B/C fleet finaler i forbindelse med VM, EM og andre mesterskaber, samt eventuelt øvrige B/C fleet sejladser vil såfremt muligt blive indkalkuleret i forlængelse af respektive A fleet resultater.

RANGLISTE-FORMEL

Rp = ranglistepoints

Såfremt udregning af Rp giver et negativt tal sættes dette til 0 (nul).

f = ranglistefaktor

For alle ranglistestævner beregnes ranglistefaktoren efter nedenstående formel, dog må den max være 1.20

antal deltagere =antal både, der har haft status som startende i én eller flere sejladser, og som ikke er scoret DNS/IS.

min. antal = det antal både der mindst skal til for, at der er tale om et ranglistestævne. (I 2011 hævet fra 3 til 5)

pointspring = det antal points en ekstra deltager giver = 3 (svarer til 120 points ved 10 deltagere).

Max ranglistefaktor må dog ikke være mindre end 1.20.

For flg. stævner er faktoren dog fastlagt til:

f = den beregnede faktor + 15% Europeans

f = den beregnede faktor + 30% Worlds

Ps = point for teoretisk sidsteplads

Ps = Beregnes som point for sidsteplads + 1 i forhold til antal deltagere * antal tællende sejladser.

Px = deltagerens opnåede points

P1 = vinderens points

Eksempel på fleet splitting

Fleet splitting kan gøres på mange måder, og derfor er det svært i reglerne på forhånd at beskrive hvordan det beregnes. Det skal tilsigtes at lave beregningen således at vinderen stadigvæk får maks points og en sidste plads laveste fleet får tæt på 0 points. Beregningen er afhængigt af om points fra kvalifikationsrunden medtages i det endelige resultat.

Eksempel: 100 startende både i 2 fleets (50 i hver). 6 kvalifikationssejladser, 4 finale sejladser, 1 fratrækker. Da ingen vil kunne score mere end 50 points i én sejlads, vil rangliste points for en sidste plads være midt i feltet. Derfor tæller kvalifikations sejladserne kun som en halv sejlads. Det vil sige at antal sejladser til beregning af teoretisk sidste plads skal være antal tællende sejladser+antal finale sejladser delt med 2, rundet op til nærmeste hele. (9+4)/2=6,5 -> 7.

Ved 4 sejladser i A og B finaler, skal alle resultater i B finalen tillægges points for antal deltagere i A fleeten (50 points) for hver sejlads, svarende til at første båd i B fleeten er efter sidste båd i A fleeten. Dvs. score + 4*50.

En 20. plads i en sejlads i B fleeten vil give 70 points hvorimod en 30. plads i kvalifikationen vil give 30 points. På resultatlisten vil 30. pladsen fra kvalifikationen nok være den der er regnet som fratrækker. For ikke at komplicere beregningen unødigt, og for ikke at lave om på de opnåede placeringer, vil vi ved ranglistberegningen IKKE lave om på fratrækkerne.

Kvalifikations resultater: 20, 34, 40, 19, (45), 28. B final resultater 10, 8, 3, 43. (45 fra kvalifikationen er fratrækkeren). I alt 205 points. Points tillægges 4*50 for B fleet og dermed 405 points. Teoretisk sidste plads er 101*7. Hvis kun finalesejladserne tæller og med en fratrækker vil der ialt være 171 points og en teoretisk sidsteplads på 303.

Hvis en fleet ikke har sejlet lige så mange sejladser som en anden fleet, tildeles deltagerne i den fleet der har sejlet færrest sejladser deres overalt placering i de manglende sejladser.

/BESTYRELSEN