Skip to main content

Referat fra GF 2022

1. Valg af dirigent - Thomas

2. Formandens beretning - godt sejlet i efter-forårssæson + nyt medlem, Jan

3. Regnskab godkendt
39000 på kontoen
11 medlemmer

4. Fastholder nuv kontingent - alle stemmer for!
Budget - ingen større poster 
Plejer at passe 

5. Morten genopstiller ikke - Thomas P overtager næstformandsposten, Tom kasserer, Christian formand

6. Lars genvalgt som revisor
Eli bilagssuppleant

7. Afstemning - ja,ja,nej (IACA i Schweiz, GPS til ræs, ændringer til klasseregel  

Tom udsendte til EM på garda!

Henviser til overvejelser fra IACA og forening!

8. Indkomne forslag - GF altid lørdag aften ved klassemesterskab - ellers al det vanlige! 8 ud af 11 stemmer for, så vedtægter bliver ændret! 

9. Evt.
Nye medlemmer? forskellige overvejelser - det sociale kan også betyde noget 

Evt afholdelse af EM/VM i evt Kerteminde - noget ude i fremtiden, så overvejes igen senere!