Skip to main content

DAA afsteming omkring nye IACA regler

I forbindelse med EM på Garda skal der stemmes om følgende:

1) Ændring af IACAs konstitution.

Kort fortalt: I forbindelse med nogle forhold omkring IACAs kassers adgang til IACAs konto er der opstået et behov for nogle ændringer af IACAs konstitution. IACAs president Charles Bueche har skitseret flere løsningsmodeller. Charles anbefaler en løsning hvor IACA kommer til at dele adresse med Swiss Sailing og med schweizisk lov som lovvalg i tilfælde af, at der skulle opstå interne konflikter i IACA. Hertil kommer der nogle mindre administrativ ændringer.

DAAs bestyrelse har svært ved fuldt at vurdere de samlede konsekvenser, men har tillid til at det Charles anbefaler er gennemtænkt og er det bedste for IACA. Derfor anbefaler DAAs bestyrelse at DAAs stemmer ja til dette forslag.

2) Sletning af regel 16 fra IACA Championship Rules

Kort fortalt: En fjernelse af regel 16 vil gøre det lovligt at sejle med GPS til EM og VM. Det har før været til afsteming hvor DAA stemte ja. DAAs nuværende bestyrelse anbefaler fortsat et ja.

3) Ændring af klasseregler i forbindelse med sværd

Kort fortalt: Nuværende klasseregler beskriver at den udvendige afstand på sværdene ikke må overstige 230 cm på noget tidspunkt. Hverken når der sejles eller i forbindelse med isætning. Noget der forklarer den noget krøllede form, de nyste generationer af sværd har fået. En samling topsejlene har foreslået, at den udvendige afstand gerne må overstige de 230 cm i forbindelse med isætning. Og den udvendige afstand kun skal holde sig indenfor de 230 cm, når der sejles med sværdene i “racing position”.
DAAs bestyrelse har konsulteret vores tidligere formand for IACAs tekniske komité Thomas Paasch. Som ændringsforslaget er beskrevet på nuværende tidspunkt er det noget juks. For hvad er racing position? Og hvordan kontrolleres den slags under sejlads? Vi kan også forstå på Charles, at teknisk komité faktisk ikke helt er kommet i mål med den endelige formulering. Sikkert af den samme årsag som Thomas påpeger. Så med mindre TC og forslagsstillerne kan blive enige om noget mere, brugbart anbefaler DAAs bestyrelse et nej.

Den lange forklaring

Er ovenstående for kort fortalt? Så har du mulighed for at fordybe dig yderligere i problemstillingerne her: https://drive.google.com/drive/folders/1Vc1nDkHLfyablNZUnItkO6CkSDtjLJXE

AFSTEMING

Du stemmer ved senest 1. august at sende en mail til christian@foiling.dk. Hvis du er enig i bestyrelsens anbefalinger skriver du det. Hvis du ikke er enig - så skriver du hvad du så helst vil have at DAA stemmer. Gerne med en begrundelse.