Skip to main content

Dagsorden for DAA generalforsamling 6. august 2022

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Årsregnskab + aktuel konto stand

4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent

5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant

7) Vedtægter og klasseregler

8) Indkomne forslag

9) Eventuelt

 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 8 ændres til:

 • a. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle DAA's anliggender.
 • b. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i forbindelse med det danske klassemesterskab. Hvis dette ikke skulle være muligt eller hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen vælge at afholde generalforsamlingen i forbindelse med et andet større dansk arrangement eller som et sidste alternativ i form af en særskilt begivenhed (fysisk eller on-line). Hvis ikke generalforsamlingen afholdes i forbindelse med klassemesterskabet, indkaldes der med minimum 3 ugers varsel.
 • c. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Årsregnskab + aktuel konto stand
  4. Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor, samt revisor-suppleant
  7. Vedtægter og klasseregler
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt
 • d. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse forslag optages på dagsordenen.
 • e. Hvis dagsordenen afviger fra § 8.c og/eller hvis der er modtaget forslag som skal behandles jf. § 8.d bekendtgøres dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • f. Årsregnskabet udsendes til medlemmerne for godkendelse i starten af året, senest 15. februar. Medlemmerne skal have minimum 3 uger til at gennemse og kommentere på regnskabet. Hvis mere end et medlem ikke kan godkende regnskabet, kan de indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter gældende regler.