Skip to main content

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling ifm. træningssamling i Middelfart den 6.-7. august.

Den foreløbige dagsorden er:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Årsregnskab + aktuel konto stand.

  4. Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.

  5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.

  6. Valg af revisor, samt revisor-suppleant.

  7. Vedtægter og klasseregler.

  8. Indkomne forslag.

  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og disse forslag optages på dagsordenen.