Skip to main content

Referat fra generalforsamlingen 2021

  1. Thomas dirigent - han konstaterede at GF var indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig. Lars blev valgt som referent. 
  2. Begrænset aktivitet, nogle i udlandet men hæderligt Bo takker af - godt arbejde, tak for det!
  3. 40.000 på kontoen, begrænset pengeforbrug. 17 medlemmer + DS tilskud 15000
  4. Budget - ingen klare planer udover hvad vi plejer. Samme kontingent som de sidste 16 år.
  5. Christian formand Morten næstformand Tom kasserer
  6. Lars bilagskontrolamt Frederik bilagskontrolamtsuppleant
  7. ingenting overhovedet
  8. ingenting overhovedet

Eventuelt:
Træningssamling? God plan Bådudstilling?