Som optakt til generalforsamlingen var vi fire både der var ude og træne lidt på Øresund. Efter lidt sneskrabning og afisning, fik vi 3 træningssejladser i meget let luft.

1) Valg af dirigent.
Thomas Paasch blev valgt som dirigent, da der ikke var andre frivillige. Det blev konstanteret at generalforsamingen var lovligt indkaldt.

2) Formandens beretning.
Formanden berettede om klassens udvikling der fortsætter med vækst, og hvor der også på kapsejladsbanerne har været gode resultater i 2008. Forhåbentlig vil tilgangen i klassen også medføre flere deltagere i kapsejladserne.

3) Årsregnskab.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.
Da vores udgifter kun består af bank gebyr og hjemmeside, blev det besluttet at holde kontingentet på samme niveau som sidst.

5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
Formand: Thomas Paasch
Næstformand: Tais Thomsen
Kasserer: Christian Reed

6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant.
Bo Ehrhardt blev valgt som revisor

7) Vedtægter og klasseregler.
Thomas Paasch orienterede om arbejdet i hydrofoil kommisionen og den afstemning der vil finde sted i marts.

8) Indkomne forslag.

DM 2009, hvor, hvornår?
Det blev besluttet at undersøge muligheden for deltagelse i flere stævner - især inden EM som ligger ret tideligt i år.
Svend-Erik kontakter Hellerup mht. deltagelse i påskesævnet og Thomas checker mulighed for deltagelse i Ugly Cup.
Vallensbæk kontaktes om der igen afvikles stævne i år. Når mulighederne er afdækket, vælges hvad der skal have status som DM. Harboe Cup er altid en mulighed. Stemningen var imod at afvikle DM ifm. MS Open, da det sejles på fast bane i Gamborgfjord.

9) Eventuelt.
Intet

Mvh. Thomas