Skip to main content

Rule rewrite

Som i nok kan huske, så skulle vi stemme om en omskrivning af vores regler sidste år til VM, men kort inden blev afstemningen hevet af programmet.
Det skyldes dels World Sailings afgørelse omkring AST's foil system, og fordi IACA fik en ny kontaktperson i World Sailing, som så andeledes på sagerne, og ikke mente omskrivningen helt levede op til World Sailings anbefaling (selv om hans tidligere kollega mente noget andet.)

Den mølle har vi så været igennem to gange, for da vi var klar igen i november, fik vi atter en ny kontakt i World Sailing, som mente der var noget der skulle ændres.

Hvis man skal se lidt positivt på det, så har vores regler nu været igennem så mange eksperter, så kvaliteten må være blevet bedre.

IACA har indkaldt alle landes formænd til en ekstraordinær generalforsamling den 21/4, så husk at fortælle Tom din mening om Danmark skal stemme for eller imod inden da.

Reglforslaget kan findes her: http://a-cat.org/?q=node/1163

Fra Technical Committee's side anbefales det naturligvis at der stemmes for.