Skip to main content

Referat Generalforsamling 2017


 1. Valg af dirigent.
  Thomas Paasch tog opgaven og konstanterede at generalforsamlingen var indkaldt i følge vedtægterne.
 2. Formandens beretning.

  Siden sidste år har vi oplevet en fremgang i både antal både samt antal medlemmer - vi har ca 25 både herhjemme og nu 22 medlemmer og flere på vej.


  Jeg får løbende forespørgsler - dette både fra ældre sejlere, men også absolut topsejlere, så jeg har på fornemmelsen, at vi i løbet af næste år vil se nye sejlere i klassen der kan komme med helt frem i klassen


  Aktiviteten er høj - i forhold til antal både er og medlemmer tror jeg ikke der er nogen klasse der sejler mere end os træning såvel som stævner.


  I løbet af året har vi nu fået den 3 fleet udover Skovshoved og Kaløvig - nemlig i Sønderborg.


  Efter at N17 er kommet på Z-foils, er vi ligesom kommet ind i varmen hos DS - jeg brugte adskillige møder og meget tid sidste år på at få vristet nogle penge ud af dem, men nu er alting ligesom blevet meget nemmere når man skriver "foil træning" i sin ansøgning. Nå det så er sagt er det min opfattelse at den weekend vi har fået med Mischa var særdeles effektiv set i forhold til at vi ikke får transportstøtte mere.


  Vi har været på bådudstilling - det er altid svært at måle effekten, men jeg tror på at den er positiv - om ikke andet havde vi udstillingens absolut mest checkede båd.


  Jeg mener vi skal fortsætte i det spor vi kører nu - nemlig ved at opretholde et højt aktivitetsniveau, deltage til større stævner i DK hvor andre kan se os, være synlige i sejlsportspressen (uanset om den er lødig eller ej) og være åbne for at fortælle om vores fantastiske legetøj til gud og hver mand.


  Ligeledes mener jeg kommunikationen internt i klassen er supervigtig - kan godt være at nogen føler sig spammet en gang imellem. men hellere det end at leve i uvidenhed.


  Vores økonomi er fin - Saldo er pt. 21.598 og vi ender året med et overskud på trods af 2 x træningslejr samt bådudstilling.


  Ellers vil jeg blot sige tak til alle der har ydet en indsats for klassen og fælleskabet.


  Formanden

 3. Årsregnskab + aktuel konto stand.
  Årsregnskabet var offentliggjort 4. januar og ingen kommentar modtaget.
  Aktuelt er der 21.598 kr. på kontoen.

 4. Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog at fastholde nuværende kontingent, og det blev vedtaget.

 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
  Formand (Tom Bøjland) og resten af bestyrelsen (Morten Kohlenberg og Tais Thomsen) modtog genvalg og blev valgt.
 6. Valg af revisor, samt revisor-suppleant.

 7. Vedtægter og klasseregler.
  Intet at berette.

 8. Indkomne forslag.
  Der skal stemmes om hvordan Danmark skal stemme ved IACA's generalforsamling under VM om følgende 4 emner:

  1. De ny klasseregler
  2. De ny Championship rules
  3. Classic division
  4. Fjernelse af regel 16 i Championship rules (vores GPS forslag).

  Det blev vedtaget at Danmark stemmer for alle 4 forslag.
 9. Eventuelt.

/Thomas