Skip to main content

Generalforsamling

I følge vores vedtægter afholder vi Generalforsamling ifm. DM

Vi har derfor generalforsamling i Danish A-Class Association løndag den 10. september, efter dagens sejladser.

Indtil andet vides er det kl 17 i klubhuset hos SYC.

Dagsordenen er som følger:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Årsregnskab.
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.
5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant.
7) Vedtægter og klasseregler.
8) Indkomne forslag.
9) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 27.8.

Tom B.