Det er enhver A-Cat sejlers egen pligt at sørge for at hans/hendes båd lever op til klassereglerne, og at målebrev etc. er i orden.

Siden 2015 blev målebrevet delt op i 3 seperate målebreve, til hhv. mast, sejl og platform. Idéen med det er at man kan købe/sælge brugt/nyt udstyr med målebrev, og derved undgå at en måler skal ind over og opdatere målebrevet. Ejerens navn indgår ikke i målebrevet længere. Bådens minimumsvægt på 75 kg er for den samlede pakke "ready to race". Det indgår ikke længere som en del af målebrevet, da det vil ændre sig hvis du skifter mast, sejl, foils eller lignende - MEN det er fortsat DIN pligt at sørge for at din båd ikke er under 75 kg.

Hvis du har skiftet sejl, mast eller platform til nyt hvor målebrev ikke medfulgte, skal dit målebrev opdateres.
Har du har skiftet foils eller ror, skal dit målebrev opdateres.
Har du bygget et eller andet om der ændre på ror eller foil placering, skal dit målebrev opdateres.

Hvis ikke man har et gyldigt målebrev, resikere man ikke at få lov til at stille op til kapsejladser, eller at blive disket fra sejladserne.

På a-cat.dk har vi et bådsregister, hvor vi som service gemmer sejlernes målebreve. Skulle du glemme at får det med til et stævne, kan det så downloades fra siden. Så har du udskifte dele, hvor målebrev medfulgte, sørg for at send det ind, så hjemmesiden opdateres med seneste målebrev.

Hvis dit målebrev trænger til at blive opdateret (eller hvis du er i tvivl om det skal), kan du kontakte Jørgen Skov Hansen eller mig (Thomas Paasch), så kan vi se på det. oplysninger findes på "Kontakter" siden på a-cat.dk.