Vi har generalforsamling i Danish A-Class Association søndag den 26. februar kl. 14. Lokation oplyses senere

Dagsordenen er som følger:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Årsregnskab.

4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.

5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.

6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant.

7) Vedtægter og klasseregler.

8) Indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. februar.

Mvh. Thomas Paasch