Her er dagsordenen til Generalforsamlingen den 4/3:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor, samt revisor-suppleant.
7. Vedtægter og klasseregler.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.