HUSK, vi har generalforsamling på søndag den 2. marts kl. 14 på Trongårdsvej 33, Lyngby.

Dagsordenen er som følger:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Årsregnskab.

4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.

5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.

6) Valg af revisor, samt revisor-suppleant.

7) Vedtægter og klasseregler.

8) Indkomne forslag.

8.a) Hvordan kan vi promovere klassen for at få den til at vokse.

9) Eventuelt.

Mvh. Thomas Paasch