Hermed årets regnskab.

Den opmærksomme læser vil se at vi ikke har afregnet med IACA i 2015 - der gik lidt "info ged" i det i forbindelse med formandsskiftet. Afventer i skrivende stund opkrævning fra IACA, men alt i alt er finanserne sunde!.

Hilsen Tom B.

Vedhæftede fil(er)