Skip to main content

Formandsberetning 2016

Året er indtil videre forløbet ikke så ringe endda - sagt på godt jysk.

Kapsejlads aktiviteten er stor - vi ender året på 5 danske stævner + en mængde udenlandske med dansk deltagelse.

Vi ender også med en 50% vækst i antallet af kapsejladsaktive - og det skønne er at der både er tale om lidt ældre piloter, men også juniorer - Mathias var yngste sejler til VM og faktisk er en 1/4 af vores aktive sejlere under 30 - det er super positivt. Det er der ikke rigtigt nogle af de andre voksenklasser der kan matche.

VM havde den største danske deltagelse siden VM i Kaløvig - på trods af at det lå helt åndsvagt ugen før skoleferien.

Og så er der at nævne at Thomas lavede det hidtil bedste internationale VM resultat - og det er noget der generelt løfter niveauet i resten af den danske klasse - deling af viden og træning samme + lokale stævner er alfa og omega for at komme frem.

Internationalt:

Vi har fået ny international præsiden, Charles Bouche fra Schweiz - har mødt manden og han virker sympatisk - og har sandsynligvis også mere tid end Landy.

Thomas er blevet formand for Rules committee og undertegnede er i en subcommittee der skal revidere championship rules og guidelines for at forbedre den fremtidige kvalitet af vores intermationale stævner.

DS:

Har barslet med et nyt koncept hvor kapsejladsstøtten istedet skal gå til for klassen vigtige aktiviteter der kan styrke sporten - mellem linierne lyder det som af DIF som reelt er yder af den økonomi der går til stævnestøtten har strammet op på dokumentationskravene.

For os forventer jeg ikke den store ændring, idet vores primære formål jo er kapsejlads - bortset fra at før kunne vi sende en mail på 5 linier - nu er det 5 sider tæt skrevet tekst - bliver lige en kende bureaukratisk efter min mening - og der går nok også endnu længere tid før vi ser nogle penge.

Økonomi:

Årsregnskabet 2015 ligger på hjemmesiden. Saldo er pt. 24.492,- og vi har 18 medlemmer af vores lille forening.

Kommunikation:

Som I jo nok har bemærket, så bestræber vi os på at kommunikere på mail. messenger, facebook og hjemmesiden - nogen har måske følt sig tæppebombet med info til tider, men kommunikation er efter min mening vejen frem hvis vi fortsat udvide klassen, og tidsforbruget på dette i forhold til hvor mange man kan ramme er minimalt - det samme er omkostningerne ved dette.

En ting som vi har brugt en del er vores Øresunds messengergruppe - den er super til at melde ud hvor og hvornår der sejles - er der interesse i at den er landsdækkende, ja så sig til.

Båd situation:

Sidden sidste efterår er der blevet solgt og købt vistnok 8 danske både - vores største udfordring er faktisk at brugtbådmarkedet ikke er ret stort i forholdet til de potentielle købere i hele Europa - men konceptet med at klassen formidler kontakt mellem køber og sælger tror jeg er til alles fordel.

Der kommer en løbende strøm af de nyeste både med seneste teknologi til klassen - hvorefter Bo i sin vintage Flyer viser os hvor skabet skal stå.

2017:
Kommunikationen i klassen vil fortsætte efter nuværende koncept med mindre der er nogen der har bedre ideer.

Vi har jo også som tidligere nævnt lidt økonomi, så hvis der er nogen der har en god idet til hvorledes de kan komme ud og arbejde, så bare host op.

Vi skal også gå efter mindst 5 danske stævner - og disse altid sammen med andre klasser - for dels at økonomien hænger samme for arrangøren (godt at have glade arrangører) og dels for at sælge klassen.

Endvidere har jeg haft en snak med F18 om at lave en fælles træningslejr i påske hvor vi kunne hive nogle gode trænere på og få endnu et yderligere skub i den rigtige retning.

Derudover satser jeg på at vi bliver rigtigt mange både til VM - Sopot er et super sted - både sejladsmæssigt og også at tilbringe en uge i.

Så vil jeg også fremhæve European Spring Championship på Garda - det er et fedt stævne og man har det vildeste foilfræs - og med lidt behændighed kan man kombinere med et stævne på vejen derned eller hjem, så man får 2 stævner på en lang uge - og dertil kommer at tager man familien med vil de nyde en uge ved søen sammen med god mad, kaffe og vin.

Og så et lidt mere skævt indslag - Als rundt - ved det er lidt mærkeligt, men også sjovt for os der er tossede nok til at sejle rundt om øer i vores Cats.

Yderligere en ide - det sociale - kunne der være interesse for at vi holdt en julefrokost eller anden for for sammenkomst - kunne eventuelt være sammen med vores bedre halvdele (nogle gange er det nemmere at få accept for udskejelser mht. nye sejl/foils når fruen kan se at vi har det sjovt sammen)

Til næstsidst vil jeg sige tak til bestyrelsen samt til Thomas - vi er med garanti den klasse der har den hurtigst opdaterende rangliste samt målebrevs service her i kongeriget.

Til sidst vil jeg indføre en ny tradition klassen - vi er en ny klasse uden så mange traditioner, men nu har vi en mulighed - vi skal hylde de sejlere der har 10 års jubilæum som kapsejlende - altså på ranglisten.

Thomas - jeg tror vi alle, når vi tænker over det kan takke dig for de uhyrlige mængder af penge og tid vi har hældt direkte ud i havet - og vi gør det alle med store grin i fjæset - så tak for din indsats - både for klassen men også for at hæve niveauet ved at tæve os sønder og sammen - til tider!

Formanden